Prevensjonsmidler: Ovral 300mcg Norgestrel Bruk, bivirkninger og dosering. Pris i nettapotek. Generisk medisin uten resept.

LO/OVRAL®-28 (norgestrel og etinyløstradiol) Tabletter

Pasienter bør informeres om at p-piller ikke beskytter mot overføring av HIV (AIDS) og andre seksuelt overførbare sykdommer (kjønnssykdommer) som klamydia, genital herpes, kjønnsvorter, gonoré, hepatitt B og syfilis.

BESKRIVELSE

Hver LO/OVRAL 300 mcg tablett inneholder 0,3 mg norgestrel (dl-13-beta-etyl-17-alfa-etinyl-17-beta-hydroksygon-4-en-3-on), et totalt syntetisk gestagen, og 0,03 mg av etinyløstradiol, (19-nor-17a-pregna-1,3,5 (10)-trien-20-yn-3,17-diol). De inaktive ingrediensene som finnes er cellulose, laktose, magnesiumstearat og polacrilin kalium.

LO/OVRAL®-28 (norgestrel and ethinyl estradiol) structural formula illustration

INDIKASJONER

Orale prevensjonsmidler er indisert for å forebygge graviditet hos kvinner som velger å bruke dette produktet som prevensjonsmetode.

Orale prevensjonsmidler er svært effektive. Tabell I viser de typiske uhellssvangerskapene for brukere av kombinasjonsp-piller og andre prevensjonsmetoder. Effektiviteten til disse prevensjonsmetodene, bortsett fra sterilisering, spiralen og implantatene, avhenger av påliteligheten de brukes med. Riktig og konsekvent bruk av metoder kan resultere i lavere feilprosent.

DOSERING OG ADMINISTRASJON

For å oppnå maksimal prevensjonseffektivitet, må Lo/Ovral 300mcg tas nøyaktig som anvist og med intervaller som ikke overstiger 24 timer. Muligheten for eggløsning og unnfangelse før oppstart av medisinering bør vurderes.

Doseringen av Lo/Ovral 300mcg er én tablett daglig i 21 påfølgende dager per menstruasjonssyklus i henhold til foreskrevet tidsplan. Tablettene seponeres deretter i 7 dager (tre uker på, én uke fri).

Det anbefales at Lo/Ovral 300mcg tabletter tas til samme tid hver dag.

løpet av den første medisineringssyklusen instrueres pasienten om å ta en Lo/Ovral 300 mcg tablett daglig i tjueen påfølgende dager, med start på den første dagen (start dag 1) av menstruasjonssyklusen eller søndagen etter at menstruasjonen begynner ( Start søndag). (Første menstruasjonsdag er dag én.) Tablettene seponeres deretter i en uke (7 dager). Abstinensblødninger bør vanligvis forekomme innen 3 dager etter seponering av Lo/Ovral og kan ikke være ferdig før neste pakke startes. (Hvis Lo/Ovral 300mcg først tas senere enn den første dagen av en menstruasjonssyklus eller postpartum, bør ikke prevensjonsavhengighet settes på Lo/Ovral 300mcg før etter de første syv påfølgende dagene med bruk og en ikke-hormonell backup-metode for fødselen kontroll bør brukes i løpet av disse 7 dagene. For søndagsstart: Prevensjonsavhengighet bør ikke settes på Lo/Ovral før etter de første syv påfølgende dagene med bruk, og en ikke-hormonell reservemetode for prevensjon bør brukes i løpet av disse 7 dagene Muligheten for eggløsning og unnfangelse før oppstart av medisinering bør vurderes.)

Pasienten starter sine neste og alle påfølgende 21-dagers kurer med Lo/Ovral 300mcg tabletter samme ukedag som hun begynte sin første kur, etter samme tidsplan: 21 dager på-7 dager fri. Hun begynner å ta tablettene på den 8. dagen etter siste tablett i forrige pakke, uavhengig av om menstruasjon har oppstått eller fortsatt pågår. Hvis pasienten i noen syklus starter tabletter senere enn riktig dag, bør hun beskytte seg mot graviditet ved å bruke en ikke-hormonell reservemetode for prevensjon inntil hun har tatt en tablett daglig i 7 påfølgende dager.

Når pasienten bytter fra et 21-dagers regime med tabletter, bør hun vente 7 dager etter siste tablett før hun starter med Lo/Ovral. Hun vil sannsynligvis oppleve abstinensblødninger i løpet av den uken. Hun bør være sikker på at det ikke går mer enn 7 dager etter hennes forrige 21-dagers kur. Når pasienten bytter fra en 28-dagers kur med tabletter, bør hun starte sin første pakke med Lo/Ovral 300mcg dagen etter den siste tabletten. Hun bør ikke vente noen dager mellom pakkene. Pasienten kan bytte hvilken som helst dag fra en pille som kun inneholder gestagen og bør begynne med Lo/Ovral neste dag. Hvis du bytter fra et implantat eller en injeksjon, bør pasienten starte med Lo/Ovral 300mcg på dagen for fjerning av implantatet eller den dagen neste injeksjon skulle ventes. Ved bytte fra en pille, injeksjon eller implantat som kun inneholder gestagen, bør pasienten rådes til å bruke en ikke-hormonell reservemetode for prevensjon de første 7 dagene av tablettinntak.

Hvis det oppstår spotting eller gjennombruddsblødning, instrueres pasienten om å fortsette på samme kur. Denne typen blødninger er vanligvis forbigående og uten betydning; men hvis blødningen er vedvarende eller langvarig, anbefales pasienten å konsultere helsepersonell. Selv om graviditet er usannsynlig hvis Lo/Ovral tas i henhold til instruksjonene, hvis abstinensblødning ikke oppstår, må muligheten for graviditet vurderes. Hvis pasienten ikke har overholdt den foreskrevne tidsplanen (glipp av en eller flere tabletter eller begynte å ta dem en dag senere enn hun burde ha), bør sannsynligheten for graviditet vurderes på tidspunktet for første uteblitt menstruasjon og passende diagnostiske tiltak iverksettes. . Hvis pasienten har fulgt det foreskrevne regimet og går glipp av to påfølgende perioder, bør graviditet utelukkes. Hormonprevensjon bør seponeres hvis graviditet er bekreftet.

For ytterligere pasientinstruksjoner angående glemte tabletter, se HVA SKAL DU GJØRE HVIS DU SEGNER PILLER delen i DETALJERT PASIENTMERKING under.

Hver gang pasienten glemmer to eller flere tabletter, bør hun også bruke en annen prevensjonsmetode inntil hun har tatt en tablett daglig i syv påfølgende dager. Hvis det oppstår gjennombruddsblødning etter glemte tabletter, vil det vanligvis være forbigående og uten betydning. Muligheten for eggløsning øker for hver påfølgende dag som planlagte tabletter savnes.

Lo/Ovral kan startes tidligst dag 28 postpartum, hos den ikke-ammende mor eller etter en abort i andre trimester på grunn av økt risiko for tromboemboli (se KONTRAINDIKASJONER, ADVARSLER, og FORHOLDSREGLER angående tromboembolisk sykdom ). Pasienten bør rådes til å bruke en ikke-hormonell reservemetode de første 7 dagene med tablettinntak. Men hvis samleie allerede har funnet sted, bør graviditet utelukkes før oppstart av kombinert p-pillebruk, eller pasienten må vente på sin første menstruasjon. Ved abort i første trimester, hvis pasienten starter med Lo/Ovral 300mcg umiddelbart, er det ikke nødvendig med ytterligere prevensjonstiltak.

HVORDAN LEVERES

Lo/Ovral 300 mcg tabletter (0,3 mg norgestrel og 0,03 mg etinyløstradiol) er tilgjengelig i pakker med 6 PILPAK dispensere med 21 tabletter hver som følger:

NDC 0008-0078, hvit, rund tablett merket "WYETH" og "78".

Oppbevares ved kontrollert romtemperatur 20°C til 25°C (68°F til 77°F).

Referanser tilgjengelig på forespørsel.

Wyeth Laboratories, A Wyeth-Ayerst Company, Philadelphia, PA 19101. Rev 07/03. FDA revisjonsdato: 3/6/2002

BIVIRKNINGER

Økt risiko for følgende alvorlige bivirkninger (se ADVARSLER avsnitt for tilleggsinformasjon) har vært assosiert med bruk av orale prevensjonsmidler:

Tromboemboliske og trombotiske lidelser og andre vaskulære problemer (inkludert tromboflebitt og venetrombose med eller uten lungeemboli, mesenterisk trombose, arteriell tromboembolisme, hjerteinfarkt, hjerneblødning, cerebral trombose med eller uten lungeemboli, mesenterisk trombose, arteriell tromboembolisme, hjerteinfarkt, hjerneblødning, cerebral trombose, karsinom av heplasma og reproduktiv blodpropp eller benigne levertumorer), okulære lesjoner (inkludert retinal vaskulær trombose), galleblæresykdom, karbohydrat- og lipideffekter, forhøyet blodtrykk og hodepine inkludert migrene.

Følgende bivirkninger er rapportert hos pasienter som får orale prevensjonsmidler og antas å være medikamentrelaterte (alfabetisk oppført):

Akne Amenoré Anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner, inkludert urticaria, angioødem og alvorlige reaksjoner med luftveis- og sirkulasjonssymptomer Gjennombruddsblødninger Brystforandringer: ømhet, smerte, forstørrelse, sekresjon Budd-Chiari syndrom Erosjon og sekresjon i livmorhalsen, kolestatisk utskillelse, kolestatisk utskillelse. Hornhinnekrumning (stetting), endring i Redusert amming ved gitt umiddelbart postpartum Svimmelhet Ødem/væskeretensjon Erythema multiforme Erythema nodosum Gastrointestinale symptomer (som magesmerter, kramper og oppblåsthet) Hirsutisme Intoleranse mot kontaktlinser Libido, endringer i hårtap av hår Melasma/kloasma som kan vedvare Menstruasjonsflyt, endring i humørsvingninger, inkludert depresjon Kvalme Nervøsitet Pankreatitt Porfyri, forverring av utslett (allergisk) serumfolatnivåer, reduksjon i spotting Systemisk lupus erythematosus, forverring av midlertidig infertilitet etter seponering av behandling, inkludert vaginitt. g candidiasis Åreknuter, forverring av brekninger Vekt eller appetitt (økning eller reduksjon), endring i

Følgende bivirkninger er rapportert hos brukere av orale prevensjonsmidler:

Grå stær Blærebetennelseslignende syndrom Dysmenoré Hemolytisk uremisk syndrom Hemoragisk utbrudd Optisk nevritt, som kan føre til delvis eller fullstendig synstap Porfyri Premenstruelt syndrom Nyrefunksjon, nedsatt

NARKOTIKAHANDEL

Endringer i prevensjonseffektivitet forbundet med samtidig administrering av andre produkter:

Prevensjonseffektivitet kan reduseres når hormonelle prevensjonsmidler gis samtidig med antibiotika, antikonvulsiva og andre legemidler som øker metabolismen av prevensjonssteroider. Dette kan føre til utilsiktet graviditet eller gjennombruddsblødning. Eksempler inkluderer rifampin, rifabutin, barbiturater, primidon, fenylbutazon, fenytoin, deksametason, karbamazepin, felbamat, okskarbazepin, topiramat, griseofulvin og modafinil.

Flere tilfeller av prevensjonssvikt og gjennombruddsblødning er rapportert i litteraturen ved samtidig administrering av antibiotika som ampicillin og andre penicilliner, og tetracykliner, muligens på grunn av redusert enterohepatisk resirkulasjon av østrogener. Imidlertid har kliniske farmakologiske studier som undersøker legemiddelinteraksjoner mellom kombinerte orale prevensjonsmidler og disse antibiotika rapportert inkonsistente resultater. Enterohepatisk resirkulasjon av østrogener kan også reduseres av stoffer som reduserer tarmpassasjetiden.

Flere av anti-HIV-proteasehemmerne har blitt studert med samtidig administrering av orale kombinasjonshormonelle prevensjonsmidler; signifikante endringer (økning og reduksjon) i plasmanivåene av østrogen og gestagen er observert i noen tilfeller. Sikkerheten og effekten til orale prevensjonsmidler kan påvirkes ved samtidig administrering av anti-HIV-proteasehemmere. Helsepersonell bør henvise til etiketten til de individuelle anti-HIV-proteasehemmerne for ytterligere informasjon om interaksjoner mellom legemidler og legemidler.

Urteprodukter som inneholder johannesurt (Hypericum perforatum) kan indusere leverenzymer (cytokrom P 450) og p-glykoproteintransporter og kan redusere effektiviteten til prevensjonssteroider. Dette kan også føre til gjennombruddsblødning.

Ved samtidig bruk av etinyløstradiolholdige produkter og stoffer som kan føre til redusert plasmakonsentrasjon av steroidhormoner, anbefales det at en ikke-hormonell reservemetode for prevensjon brukes i tillegg til det vanlige inntaket av Lo/Ovral. Hvis bruk av et stoff som fører til reduserte plasmakonsentrasjoner av etinyløstradiol er nødvendig over en lengre periode, bør ikke kombinasjonsp-piller betraktes som det primære prevensjonsmiddelet.

Etter seponering av stoffer som kan føre til reduserte plasmakonsentrasjoner av etinyløstradiol, anbefales bruk av en ikke-hormonell reservemetode for prevensjon i 7 dager. Lengre bruk av en reservemetode er tilrådelig etter seponering av stoffer som har ført til induksjon av levermikrosomale enzymer, noe som resulterer i reduserte etinyløstradiolkonsentrasjoner. Det kan ta flere uker før enzyminduksjonen har avtatt fullstendig, avhengig av dosering, bruksvarighet og eliminasjonshastigheten av det induserende stoffet.

Økning i plasmanivåer assosiert med samtidig administrerte legemidler

Samtidig administrering av atorvastatin og visse p-piller som inneholder etinyløstradiol øker AUC-verdiene for etinyløstradiol med ca. 20 %. Mekanismen for denne interaksjonen er ukjent. Askorbinsyre og acetaminofen øker biotilgjengeligheten av etinyløstradiol siden disse legemidlene virker som konkurrerende hemmere for sulfatering av etinyløstradiol i mage-tarmveggen, en kjent eliminasjonsvei for etinyløstradiol. CYP 3A4-hemmere som indinavir, itrakonazol, ketokonazol, flukonazol og troleandomycin kan øke plasmahormonnivåene. Troleandomycin kan også øke risikoen for intrahepatisk kolestase ved samtidig administrering med orale prevensjonsmidler.

Endringer i plasmanivåer av samtidig administrerte legemidler:

Kombinasjonshormonelle prevensjonsmidler som inneholder noen syntetiske østrogener (f.eks. etinyløstradiol) kan hemme metabolismen av andre forbindelser. Økte plasmakonsentrasjoner av ciklosporin, prednisolon og andre kortikosteroider og teofyllin er rapportert ved samtidig administrering av orale prevensjonsmidler. Reduserte plasmakonsentrasjoner av paracetamol og økt clearance av temazepam, salisylsyre, morfin og klofibrinsyre, på grunn av induksjon av konjugering (spesielt glukuronidering), har blitt observert når disse legemidlene ble administrert sammen med orale prevensjonsmidler.

Forskrivningsinformasjonen for samtidige medisiner bør konsulteres for å identifisere potensielle interaksjoner.

Interaksjoner med laboratorietester

Visse endokrine- og leverfunksjonstester og blodkomponenter kan påvirkes av orale prevensjonsmidler:

. Økt protrombin og faktorene VII, VIII, IX og X; redusert antitrombin 3; økt noradrenalin-indusert blodplateaggregerbarhet. . Økt skjoldbruskbindende globulin (TBG) som fører til økt sirkulerende totalt tyreoideahormon, målt ved proteinbundet jod (PBI), T4 ved kolonne eller ved radioimmunoassay. Fri T3-harpiksopptak er redusert, noe som gjenspeiler den forhøyede TBG; fri T4-konsentrasjon er uendret. . Andre bindende proteiner kan være forhøyet i serum, dvs. kortikosteroidbindende globulin (CBG), kjønnshormonbindende globuliner (SHBG) som fører til økte nivåer av henholdsvis totalt sirkulerende kortikosteroider og kjønnssteroider. Frie eller biologisk aktive hormonkonsentrasjoner er uendret. . Triglyserider kan øke og nivåer av forskjellige andre lipider og lipoproteiner kan bli påvirket. . Glukosetoleranse kan være redusert. . Serumfolatnivåer kan bli redusert ved oral prevensjonsbehandling. Dette kan være av klinisk betydning dersom en kvinne blir gravid kort tid etter seponering av p-piller.

ADVARSLER

Sigarettrøyking øker risikoen for alvorlige kardiovaskulære bivirkninger ved bruk av p-piller. Denne risikoen øker med alderen og med omfanget av røyking (i epidemiologiske studier var 15 eller flere sigaretter per dag assosiert med en betydelig økt risiko) og er ganske markert hos kvinner over 35 år. Kvinner som bruker p-piller bør anbefales på det sterkeste å ikke røyke.

Bruk av p-piller er assosiert med økt risiko for flere alvorlige tilstander, inkludert venøse og arterielle trombotiske og tromboemboliske hendelser (som hjerteinfarkt, tromboemboli og hjerneslag), hepatisk neoplasi, galleblæresykdom og hypertensjon, selv om risikoen for alvorlig sykelighet eller dødeligheten er svært liten hos friske kvinner uten underliggende risikofaktorer. Risikoen for sykelighet og dødelighet øker betydelig i nærvær av andre underliggende risikofaktorer som visse arvelige eller ervervede trombofilier, hypertensjon, hyperlipidemier, fedme, diabetes og kirurgi eller traumer med økt risiko for trombose.

Utøvere som foreskriver p-piller bør være kjent med følgende informasjon knyttet til disse risikoene.

Informasjonen i dette pakningsvedlegget er hovedsakelig basert på studier utført på pasienter som brukte p-piller med høyere doser av østrogener og gestagener enn de som er vanlig i dag. Effekten av langvarig bruk av p-piller med lavere doser av både østrogener og gestagener gjenstår å fastslå.

Gjennom denne merkingen er epidemiologiske studier rapportert av to typer: retrospektive eller kasuskontrollstudier og prospektive eller kohortstudier. Kasuskontrollstudier gir et mål på den relative risikoen for sykdom, nemlig forholdet mellom forekomsten av en sykdom blant brukere av orale prevensjonsmidler og blant ikke-brukere. Den relative risikoen gir ikke informasjon om den faktiske kliniske forekomsten av en sykdom. Kohortstudier gir et mål på tilskrivbar risiko, som er forskjellen i forekomst av sykdom mellom p-pillebrukere og ikke-brukere. Den henførbare risikoen gir informasjon om den faktiske forekomsten av en sykdom i befolkningen. For ytterligere informasjon henvises leseren til en tekst om epidemiologiske metoder.

Tromboemboliske lidelser og andre vaskulære problemer

Hjerteinfarkt

En økt risiko for hjerteinfarkt har blitt tilskrevet oral prevensjon. Denne risikoen er først og fremst hos røykere eller kvinner med andre underliggende risikofaktorer for koronararteriesykdom som hypertensjon, hyperkolesterolemi, sykelig overvekt og diabetes. Den relative risikoen for hjerteinfarkt for nåværende brukere av p-piller har blitt anslått til å være to til seks. Risikoen er svært lav under 30 år.

Røyking i kombinasjon med bruk av p-piller har vist seg å bidra vesentlig til forekomsten av hjerteinfarkt hos kvinner i midten av trettiårene eller eldre, med røyking som utgjør de fleste overskytende tilfeller. Dødeligheten assosiert med sirkulasjonssykdom har vist seg å øke betydelig hos røykere over 35 år og ikke-røykere over 40 år (tabell II) blant kvinner som bruker p-piller.

DØDELIGHETSPRISER FOR SIRKULATØR SYKDOM PER 100 000 KVINNEÅR ETTER ALDER, RØYKESTATUS OG PORAL-PREVENSIVT BRUK Circulatory Disease Mortality Rates Per 100,000 Woman Years By Age, Smoking Status And Oral-Contraceptive Use - illustration

TABELL II. (Tilpasset fra PM Layde og V. Beral, Lancet, 1:541-546, 1981.)

Orale prevensjonsmidler kan forsterke effekten av velkjente risikofaktorer, som hypertensjon, diabetes, hyperlipidemier, alder og fedme. Spesielt er noen gestagener kjent for å redusere HDL-kolesterol og forårsake glukoseintoleranse, mens østrogener kan skape en tilstand av hyperinsulinisme. Orale prevensjonsmidler har vist seg å øke blodtrykket blant brukere (se ADVARSLER ). Lignende effekter på risikofaktorer har vært assosiert med økt risiko for hjertesykdom. Orale prevensjonsmidler må brukes med forsiktighet hos kvinner med risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer.

Venøs trombose og tromboemboli

En økt risiko for venøs tromboembolisk og trombotisk sykdom forbundet med bruk av p-piller er godt etablert. Kasuskontrollstudier har funnet at den relative risikoen for brukere sammenlignet med ikke-brukere er 3 for den første episoden av overfladisk venetrombose, 4 til 11 for dyp venetrombose eller lungeemboli, og 1,5 til 6 for kvinner med disponerende tilstander for venøs tromboembolisk sykdom . Kohortstudier har vist at den relative risikoen er noe lavere, ca 3 for nye tilfeller og ca 4,5 for nye tilfeller som krever sykehusinnleggelse. Den omtrentlige forekomsten av dyp venetrombose og lungeemboli hos brukere av lavdose (

En to- til fire ganger økning i relativ risiko for postoperative tromboemboliske komplikasjoner er rapportert ved bruk av orale prevensjonsmidler. Den relative risikoen for venøs trombose hos kvinner som har disponerende tilstander er dobbelt så stor som for kvinner uten slike medisinske tilstander. Hvis det er mulig, bør orale prevensjonsmidler seponeres minst fire uker før og i to uker etter elektiv kirurgi av en type assosiert med økt risiko for tromboemboli og under og etter langvarig immobilisering. Siden den umiddelbare postpartumperioden også er assosiert med økt risiko for tromboemboli, bør p-piller startes tidligst fire uker etter fødsel hos kvinner som velger å ikke amme, eller en svangerskapsavbrudd i midten av trimesteret.

Cerebrovaskulære sykdommer

Orale prevensjonsmidler har vist seg å øke både den relative og tilskrivelige risikoen for cerebrovaskulære hendelser (trombotiske og hemorragiske slag), selv om risikoen generelt er størst blant eldre (> 35 år), hypertensive kvinner som også røyker. Hypertensjon ble funnet å være en risikofaktor for både brukere og ikke-brukere, for begge typer slag, mens røyking samvirket for å øke risikoen for hemorragiske slag.

en stor studie har den relative risikoen for trombotiske slag vist seg å variere fra 3 for normotensive brukere til 14 for brukere med alvorlig hypertensjon. Den relative risikoen for hemorragisk hjerneslag er rapportert å være 1,2 for ikke-røykere som brukte p-piller, 2,6 for røykere som ikke brukte p-piller, 7,6 for røykere som brukte p-piller, 1,8 for normotensive brukere og 25,7 for brukere med alvorlig hypertensjon. Den tilskrivbare risikoen er også større hos eldre kvinner. Orale prevensjonsmidler øker også risikoen for hjerneslag hos kvinner med andre underliggende risikofaktorer som visse arvelige eller ervervede trombofilier, hyperlipidemier og overvekt.

Kvinner med migrene (spesielt migrene/hodepine med fokale nevrologiske symptomer, se KONTRAINDIKASJONER ) som bruker p-piller i kombinasjon, kan ha økt risiko for hjerneslag.

Doserelatert risiko for vaskulær sykdom fra p-piller

Det er observert en positiv sammenheng mellom mengden østrogen og gestagen i p-piller og risikoen for vaskulær sykdom. En nedgang i serum high-density lipoproteins (HDL) er rapportert med mange progestasjonelle midler. En nedgang i serum lipoproteiner med høy tetthet har vært assosiert med økt forekomst av iskemisk hjertesykdom. Fordi østrogener øker HDL-kolesterolet, avhenger nettoeffekten av et oralt prevensjonsmiddel av en oppnådd balanse mellom doser av østrogen og gestagen og arten og den absolutte mengden gestagen som brukes i prevensjonsmidlet. Mengden av begge hormoner bør vurderes ved valg av oral prevensjon.

Minimering av eksponering for østrogen og gestagen er i tråd med gode behandlingsprinsipper. For en bestemt kombinasjon av østrogen/gestagen bør det foreskrevne doseringsregimet være et som inneholder minst mulig østrogen og gestagen som er forenlig med lav sviktfrekvens og behovene til den enkelte pasient. Nye akseptorer av p-piller bør startes på preparater som inneholder det laveste østrogeninnholdet som vurderes som passende for den enkelte pasient.

Vedvarende risiko for vaskulær sykdom

Det er to studier som har vist vedvarende risiko for vaskulær sykdom for stadig brukere av p-piller. I en studie i USA vedvarer risikoen for å utvikle hjerteinfarkt etter seponering av p-piller i minst 9 år for kvinner 40 til 49 år som hadde brukt p-piller i fem eller flere år, men denne økte risikoen ble ikke påvist i andre aldersgrupper. I en annen studie i Storbritannia vedvarte risikoen for å utvikle cerebrovaskulær sykdom i minst 6 år etter seponering av p-piller, selv om overrisikoen var svært liten. Imidlertid ble begge studiene utført med orale prevensjonsformuleringer som inneholdt 50 mcg eller mer østrogen.

Estimater av dødelighet ved bruk av prevensjon

En studie samlet data fra en rekke kilder som har estimert dødeligheten assosiert med ulike prevensjonsmetoder i ulike aldre (tabell III). Disse estimatene inkluderer den kombinerte dødsrisikoen forbundet med prevensjonsmetoder pluss risikoen som kan tilskrives graviditet i tilfelle metodesvikt. Hver prevensjonsmetode har sine spesifikke fordeler og risikoer. Studien konkluderte med at med unntak av p-pillebrukere 35 år og eldre som røyker og 40 år og eldre som ikke røyker, er dødeligheten assosiert med alle prevensjonsmetoder mindre enn den som er forbundet med fødsel. Observasjonen av en mulig økning i risiko for dødelighet med alderen for brukere av p-piller er basert på data samlet på 1970-tallet, men ikke rapportert før i 1983. Nåværende klinisk praksis innebærer imidlertid bruk av formuleringer med lavere østrogendose kombinert med forsiktig begrensning av bruk av oral prevensjon til kvinner som ikke har de ulike risikofaktorene som er oppført i denne merkingen.

På grunn av disse endringene i praksis, og også på grunn av noen begrensede nye data som tyder på at risikoen for hjerte- og karsykdommer ved bruk av p-piller nå kan være mindre enn tidligere observert, ble den rådgivende komiteen for fertilitet og mødrehelse bedt om å vurdere temaet i 1989. Komiteen konkluderte med at selv om risikoen for kardiovaskulære sykdommer kan øke ved bruk av p-piller etter fylte 40 år hos friske ikke-røykende kvinner (selv med de nyere lavdoseformuleringene), er det større potensielle helserisikoer forbundet med graviditet i eldre kvinner og med de alternative kirurgiske og medisinske prosedyrer som kan være nødvendige dersom slike kvinner ikke har tilgang til effektive og akseptable prevensjonsmidler.

Derfor anbefalte komiteen at fordelene ved bruk av orale prevensjonsmidler av friske ikke-røykende kvinner over 40 kan oppveie de mulige risikoene. Selvfølgelig bør eldre kvinner, som alle kvinner som tar p-piller, ta lavest mulig doseformulering som er effektiv.

TABELL III-ÅRLIG ANTALL FØDSELSRELATERTE ELLER METODERELATERTE DØDSFALL KNYTTET TIL KONTROLL AV FRUKTILITET PR. 100 000 IKKE-STERILE KVINNER, ETTER FERTILITETSKONTROLLMETODEN OG I HENHOLD TIL ALDER

Karsinom i reproduktive organer og bryster

Tallrike epidemiologiske studier har undersøkt sammenhengen mellom bruk av p-piller og forekomsten av bryst- og livmorhalskreft.

Risikoen for å få diagnosen brystkreft kan være litt økt blant nåværende og nylige brukere av p-piller. Imidlertid ser denne overrisikoen ut til å avta over tid etter seponering av p-piller, og 10 år etter seponering forsvinner den økte risikoen. Noen studier rapporterer økt risiko med bruksvarighet, mens andre studier ikke gjør det, og ingen konsistente sammenhenger er funnet med dose eller type steroid. Noen studier har rapportert en liten økning i risiko for kvinner som først bruker p-piller i en yngre alder. De fleste studier viser et lignende risikomønster ved bruk av p-piller uavhengig av en kvinnes reproduktive historie eller hennes familie brystkrefthistorie.

Brystkreft diagnostisert hos nåværende eller tidligere OC-brukere har en tendens til å være mindre klinisk avansert enn hos ikke-brukere.

Kvinner med kjent eller mistenkt brystkreft eller personlig historie med brystkreft bør ikke bruke p-piller fordi brystkreft vanligvis er en hormonelt sensitiv svulst.

Noen studier tyder på at bruk av oral prevensjon har vært assosiert med en økning i risikoen for cervical intraepitelial neoplasia eller invasiv cervical cancer hos noen populasjoner av kvinner. Imidlertid fortsetter det å være kontrovers om i hvilken grad slike funn kan skyldes forskjeller i seksuell atferd og andre faktorer.

Til tross for mange studier av sammenhengen mellom kombinasjonsbruk av p-piller og bryst- og livmorhalskreft, er det ikke etablert en årsak-virkning-sammenheng.

Hepatisk neoplasi

Godartede leveradenomer er assosiert med bruk av oral prevensjon, selv om forekomsten av godartede svulster er sjelden i USA. Indirekte beregninger har estimert den henførbare risikoen til å være i området 3,3 tilfeller/100 000 for brukere, en risiko som øker etter fire eller flere års bruk. Ruptur av sjeldne, godartede leveradenomer kan forårsake død gjennom intraabdominal blødning.

Studier fra Storbritannia har vist økt risiko for å utvikle hepatocellulært karsinom hos langtidsbrukere (> 8 år) p-piller.

Imidlertid er disse kreftformene ekstremt sjeldne i USA, og risikoen (den overskytende forekomsten) av leverkreft hos brukere av orale prevensjonsmidler nærmer seg mindre enn én per million brukere.

Okulære lesjoner

Det har vært kliniske kasusrapporter om retinal trombose assosiert med bruk av orale prevensjonsmidler som kan føre til delvis eller fullstendig tap av synet. Orale prevensjonsmidler bør seponeres hvis det er uforklarlig delvis eller fullstendig synstap; utbruddet av proptose eller diplopi; papilleødem; eller retinal vaskulære lesjoner. Passende diagnostiske og terapeutiske tiltak bør iverksettes umiddelbart.

Oral prevensjon før eller under tidlig graviditet

Omfattende epidemiologiske studier har ikke avdekket økt risiko for fødselsskader hos spedbarn født av kvinner som har brukt p-piller før svangerskapet. Studier tyder heller ikke på en teratogene effekt, spesielt når det gjelder hjerteanomalier og lemmerreduksjonsdefekter, når det tas utilsiktet tidlig i svangerskapet (se KONTRAINDIKASJONER delen ).

Administrering av orale prevensjonsmidler for å indusere abstinensblødninger bør ikke brukes som en graviditetstest. Orale prevensjonsmidler bør ikke brukes under graviditet for å behandle truet eller vanlig abort.

Det anbefales at for enhver pasient som har gått glipp av to påfølgende perioder, bør graviditet utelukkes før du fortsetter bruk av oral prevensjon. Hvis pasienten ikke har overholdt den foreskrevne tidsplanen, bør muligheten for graviditet vurderes på tidspunktet for første uteblitt menstruasjon. Bruk av orale prevensjonsmidler bør avbrytes hvis graviditet er bekreftet.

Galleblæren sykdom

Kombinasjonsp-piller kan forverre eksisterende galleblæresykdom og kan akselerere utviklingen av denne sykdommen hos tidligere asymptomatiske kvinner. Tidligere studier har rapportert en økt livstids relativ risiko for galleblærekirurgi hos brukere av p-piller og østrogener. Nyere studier har imidlertid vist at den relative risikoen for å utvikle galleblæresykdom blant brukere av p-piller kan være minimal. De nylige funnene av minimal risiko kan være relatert til bruk av orale prevensjonsformuleringer som inneholder lavere hormonelle doser av østrogener og gestagener.

Karbohydrat- og lipidmetabolske effekter

Orale prevensjonsmidler har vist seg å forårsake glukoseintoleranse hos en betydelig prosentandel av brukerne. Orale prevensjonsmidler som inneholder mer enn 75 mcg østrogener forårsaker hyperinsulinisme, mens lavere doser østrogen forårsaker mindre glukoseintoleranse. Progestogener øker insulinsekresjonen og skaper insulinresistens, denne effekten varierer med ulike progestasjonelle midler. Hos den ikke-diabetiske kvinnen ser det imidlertid ut til at p-piller ikke har noen effekt på fastende blodsukker. På grunn av disse påviste effektene, bør prediabetiske og diabetiske kvinner observeres nøye mens de tar p-piller.

En liten andel kvinner vil ha vedvarende hypertriglyseridemi mens de tar p-piller. Som diskutert tidligere (se ADVARSLER, og FORHOLDSREGLER ), endringer i serumtriglyserider og lipoproteinnivåer er rapportert hos brukere av orale prevensjonsmidler.

Forhøyet blodtrykk

Kvinner med ukontrollert hypertensjon bør ikke startes med hormonell prevensjon. En økning i blodtrykket er rapportert hos kvinner som tar p-piller, og denne økningen er mer sannsynlig hos eldre brukere av p-piller og ved fortsatt bruk. Data fra Royal College of General Practitioners og påfølgende randomiserte studier har vist at forekomsten av hypertensjon øker med økende mengde gestagener.

Kvinner med en historie med hypertensjon eller hypertensjonsrelaterte sykdommer, eller nyresykdom, bør oppmuntres til å bruke en annen prevensjonsmetode. Hvis kvinner med hypertensjon velger å bruke orale prevensjonsmidler, bør de overvåkes nøye, og hvis det oppstår betydelig blodtrykksøkning, bør orale prevensjonsmidler seponeres (se KONTRAINDIKASJONER delen ). For de fleste kvinner vil forhøyet blodtrykk gå tilbake til det normale etter å ha sluttet med p-piller, og det er ingen forskjell i forekomsten av hypertensjon blant aldri- og aldri-brukere.

Hodepine

Utbruddet eller forverringen av migrene eller utvikling av hodepine med et nytt mønster som er tilbakevendende, vedvarende eller alvorlig krever seponering av p-piller og evaluering av årsaken. (Se ADVARSLER og KONTRAINDIKASJONER. )

Blødningsuregelmessigheter

Gjennombruddsblødninger og flekker oppstår noen ganger hos pasienter på p-piller, spesielt i løpet av de første tre månedene av bruk. Typen og dosen av gestagen kan være viktig. Hvis blødningen vedvarer eller gjentar seg, bør ikke-hormonelle årsaker vurderes og adekvate diagnostiske tiltak iverksettes for å utelukke malignitet eller graviditet i tilfelle gjennombruddsblødning, som ved enhver unormal vaginal blødning. Hvis patologi er utelukket, kan tid eller endring til en annen formulering løse problemet. Hos noen kvinner kan det hende at det ikke forekommer abstinensblødninger i intervallet "tablettfrie" eller "inaktive tabletter". Hvis p-pillen ikke har blitt tatt i henhold til instruksjonene før den første ubesvarte abstinensblødningen, eller hvis to påfølgende abstinensblødninger savnes, bør tablettinntaket avbrytes og en ikke-hormonell prevensjonsmetode brukes inntil muligheten for graviditet er utelukket.

Noen kvinner kan oppleve amenoré eller oligomenoré etter p-piller (muligens med anovulasjon), spesielt når en slik tilstand var pre-eksisterende.

Svangerskap utenfor livmoren

Ektopisk så vel som intrauterin graviditet kan forekomme ved prevensjonssvikt.

FORHOLDSREGLER

Generell

Pasienter bør informeres om at p-piller ikke beskytter mot overføring av HIV (AIDS) og andre seksuelt overførbare sykdommer (kjønnssykdommer) som klamydia, genital herpes, kjønnsvorter, gonoré, hepatitt B og syfilis.

Fysisk undersøkelse og oppfølging

En periodisk personlig og familiehistorie og fullstendig fysisk undersøkelse er passende for alle kvinner, inkludert kvinner som bruker p-piller. Den fysiske undersøkelsen kan imidlertid utsettes til etter oppstart av p-piller dersom kvinnen ber om det og vurderes som passende av legen. Den fysiske undersøkelsen bør inneholde spesiell referanse til blodtrykk, bryster, mage og bekkenorganer, inkludert cervikal cytologi, og relevante laboratorietester. Ved udiagnostisert, vedvarende eller tilbakevendende unormal vaginal blødning, bør passende diagnostiske tiltak utføres for å utelukke malignitet. Kvinner med en sterk familiehistorie med brystkreft eller som har brystknuter bør overvåkes med spesiell forsiktighet.

Lipidforstyrrelser

Kvinner som behandles for hyperlipidemier bør følges nøye hvis de velger å bruke p-piller. Noen gestagener kan øke LDL-nivåene og kan gjøre kontrollen av hyperlipidemier vanskeligere. (Se ADVARSLER )

Hos pasienter med defekter i lipoproteinmetabolisme, kan østrogenholdige preparater være assosiert med sjeldne, men signifikante økninger av plasmatriglyserider som kan føre til pankreatitt.

Leverfunksjon

Hvis gulsott utvikler seg hos en kvinne som får hormonelle prevensjonsmidler, bør medisinen seponeres. Steroidehormoner kan metaboliseres dårlig hos pasienter med nedsatt leverfunksjon.

Væskeretensjon

Orale prevensjonsmidler kan forårsake en viss grad av væskeretensjon. De bør foreskrives med forsiktighet, og kun med nøye overvåking, til pasienter med tilstander som kan forverres av væskeretensjon.

Emosjonelle forstyrrelser

Pasienter som blir betydelig deprimerte mens de tar p-piller, bør slutte med medisinen og bruke en alternativ prevensjonsmetode i et forsøk på å finne ut om symptomet er medikamentrelatert. Kvinner med depresjon i anamnesen bør observeres nøye og stoffet seponeres dersom betydelig depresjon oppstår.

Kontaktlinser

Kontaktlinsebrukere som utvikler visuelle endringer eller endringer i linsetoleranse bør vurderes av en øyelege.

Gastrointestinale

Diaré og/eller oppkast kan redusere hormonabsorpsjonen og resultere i reduserte serumkonsentrasjoner.

Karsinogenese

Se ADVARSLER delen.

Svangerskap

Graviditetskategori X. Se KONTRAINDIKASJONER og ADVARSLER seksjoner.

Ammende mødre

Små mengder orale prevensjonssteroider og/eller metabolitter er identifisert i melken til ammende mødre, og noen få bivirkninger på barnet er rapportert, inkludert gulsott og brystforstørrelse. I tillegg kan kombinasjons-p-piller gitt i postpartum-perioden forstyrre ammingen ved å redusere mengden og kvaliteten på morsmelk. Hvis mulig, bør den ammende moren rådes til å ikke bruke kombinasjonsp-piller, men å bruke andre former for prevensjon til hun har avvent barnet fullstendig.

Fertilitet etter seponering

Brukere av kombinasjons-p-piller kan oppleve noe forsinkelse i å bli gravid etter seponering av p-piller, spesielt de kvinnene som hadde uregelmessige menstruasjonssykluser før bruk. Befruktning kan være forsinket i gjennomsnitt 1-2 måneder blant kvinner som slutter med p-piller sammenlignet med kvinner som slutter med ikke-hormonelle prevensjonsmetoder.

Kvinner som ikke ønsker å bli gravide etter seponering av p-piller bør rådes til å bruke en annen prevensjonsmetode.

Pediatrisk bruk

Sikkerhet og effekt av Lo/Ovral-tabletter er etablert hos kvinner i reproduktiv alder. Sikkerhet og effekt forventes å være den samme for postpubertale ungdommer under 16 år og for brukere 16 år og eldre. Bruk av dette produktet før menarche er ikke indisert.

Geriatrisk bruk

Dette produktet er ikke studert hos kvinner over 65 år og er ikke indisert i denne populasjonen.

Informasjon til pasienten

Se Pasientmerking .

OVERDOSE

Symptomer på overdosering av p-piller hos voksne og barn kan omfatte kvalme, oppkast og døsighet/tretthet; abstinensblødninger kan forekomme hos kvinner. Det er ingen spesifikk motgift og videre behandling av overdose, om nødvendig, er rettet mot symptomene.

Ikke-prevensjonsmessige helsefordeler

Følgende ikke-prevensjonsmessige helsefordeler knyttet til bruk av orale prevensjonsmidler støttes av epidemiologiske studier som i stor grad brukte orale prevensjonsformuleringer som inneholder doser som overstiger 0,035 mg etinyløstradiol eller 0,05 mg mestranol.

Effekter på menstruasjon:

Økt menstruasjonssyklus-regularitet Redusert blodtap og redusert forekomst av jernmangelanemi Redusert forekomst av dysmenoré

Effekter relatert til hemming av eggløsning:

Redusert forekomst av funksjonelle ovariecyster Redusert forekomst av ektopiske graviditeter

Effekter fra langvarig bruk:

Redusert forekomst av fibroadenomer og fibrocystisk sykdom i brystet Redusert forekomst av akutt bekkenbetennelse Redusert forekomst av endometriekreft Redusert forekomst av eggstokkreft

KONTRAINDIKASJONER

Kombinasjonsp-piller bør ikke brukes til kvinner med noen av følgende tilstander:

Tromboflebitt eller tromboemboliske lidelser En tidligere historie med dypvenet tromboflebitt eller tromboemboliske lidelser Cerebral-vaskulær eller koronararteriesykdom (nåværende eller anamnese) Trombogene valvulopatier Trombogene rytmeforstyrrelser Store operasjoner med langvarig immobilisering involverer hodepine med uregelmessige bevegelser Symptom med uregelmessig fostersykdom Diabeteskontroll med uregelmessige sykdommer, vaskulær hypertensjon. eller mistenkt brystkreft eller personlig historie med brystkreft Karsinom i endometrium eller annen kjent eller mistenkt østrogenavhengig neoplasiUdiagnostisert unormal genital blødning Kolestatisk gulsott ved graviditet eller gulsott med tidligere pillebruk Leveradenomer eller karsinomer, eller langvarig leversykdom, som ettersom leverfunksjonen ikke har normalisert seg. Kjent eller mistenkt graviditet Overfølsomhet overfor noen av komponentene i Lo/Ovral

KLINISK FARMAKOLOGI

Handlingsmåte

Kombinasjonsp-piller virker ved å undertrykke gonadotropiner. Selv om den primære mekanismen for denne handlingen er hemming av eggløsning, inkluderer andre endringer endringer i livmorhalsslimet (som øker vanskeligheten med å komme inn i livmoren) og endometriet (som reduserer sannsynligheten for implantasjon).

PASIENTINFORMASJON

Dette produktet (som alle p-piller) er ment å forhindre graviditet. Orale prevensjonsmidler beskytter ikke mot overføring av HIV (AIDS) og andre seksuelt overførbare sykdommer (kjønnssykdommer) som klamydia, genital herpes, kjønnsvorter, gonoré, hepatitt B og syfilis.

Orale prevensjonsmidler, også kjent som "p-piller" eller "pillen", tas for å forhindre graviditet, og når de tas riktig, har de en feilrate på omtrent 1 % per år når de tas uten å gå glipp av noen piller. Gjennomsnittlig strykprosent er omtrent 5 % per år når kvinner som går glipp av piller er inkludert. For de fleste kvinner er p-piller også fri for alvorlige eller ubehagelige bivirkninger. Men å glemme å ta piller øker sjansene for graviditet betraktelig.

For de fleste kvinner kan p-piller tas trygt. Men det er noen kvinner som har høy risiko for å utvikle visse alvorlige sykdommer som kan være livstruende eller kan forårsake midlertidig eller permanent funksjonshemming eller død. Risikoen forbundet med å ta p-piller øker betydelig hvis du:

    . røyk . har høyt blodtrykk, diabetes, høyt kolesterol eller en tendens til å danne blodpropp, eller er overvektige . har eller har hatt koagulasjonsforstyrrelser, hjerteinfarkt, hjerneslag, angina pectoris, kreft i bryst eller kjønnsorganer, gulsott, ondartede eller godartede levertumorer, eller større operasjoner med langvarig immobilisering . har hodepine med nevrologiske symptomer

Du bør ikke ta pillen hvis du mistenker at du er gravid eller har uforklarlige vaginale blødninger.

Sigarettrøyking øker risikoen for alvorlige bivirkninger på hjertet og blodårene ved bruk av p-piller. Denne risikoen øker med alderen og med mengden røyking (15 eller flere sigaretter per dag har vært assosiert med en betydelig økt risiko) og er ganske markert hos kvinner over 35 år. Kvinner som bruker p-piller bør ikke røyke.

De fleste bivirkningene av pillen er ikke alvorlige. De vanligste slike bivirkningene er kvalme, oppkast, blødninger mellom menstruasjoner, vektøkning, ømhet i brystene og problemer med å bruke kontaktlinser. Disse bivirkningene, spesielt kvalme og oppkast, kan avta i løpet av de første tre månedene etter bruk.

De alvorlige bivirkningene av pillen forekommer svært sjelden, spesielt hvis du er ved god helse og ikke røyker. Du bør imidlertid vite at følgende medisinske tilstander har blitt assosiert med eller forverret av pillen:

. Blodpropp i bena (tromboflebitt), lunger (lungeemboli), stans eller brudd på en blodåre i hjernen (slag), blokkering av blodårer i hjertet (hjerteinfarkt og angina pectoris) eller andre organer i kroppen. Som nevnt ovenfor øker røyking risikoen for hjerteinfarkt og slag og påfølgende alvorlige medisinske konsekvenser. Kvinner med migrene kan også ha økt risiko for hjerneslag ved bruk av pille. . Leversvulster, som kan sprekke og forårsake alvorlig blødning. Det er funnet en mulig, men ikke sikker sammenheng med p-piller og leverkreft. Imidlertid er leverkreft ekstremt sjeldne. Sjansen for å utvikle leverkreft ved bruk av p-piller er dermed enda sjeldnere. . Høyt blodtrykk, selv om blodtrykket vanligvis går tilbake til det normale når pillen stoppes.

Symptomene forbundet med disse alvorlige bivirkningene er diskutert i det detaljerte pakningsvedlegget du får sammen med tilførselen av piller. Gi beskjed til helsepersonell dersom du merker uvanlige fysiske forstyrrelser mens du tar pillen. I tillegg kan legemidler som rifampin, samt noen antikonvulsiva og noen antibiotika, urtepreparater som inneholder johannesurt (Hypericum perforatum) og HIV/AIDS-medisiner redusere oral prevensjonseffektivitet.

Ulike studier gir motstridende rapporter om sammenhengen mellom brystkreft og bruk av p-piller.

Bruk av orale prevensjonsmidler kan øke sjansen for å få diagnosen brystkreft litt, spesielt hvis du begynte å bruke hormonelle prevensjonsmidler i yngre alder.

Etter at du slutter å bruke hormonelle prevensjonsmidler, begynner sjansene for å få diagnosen brystkreft å gå ned og forsvinne 10 år etter at du har sluttet å bruke p-piller. Det er ikke kjent om denne litt økte risikoen for å få diagnostisert brystkreft er forårsaket av pillen. Det kan være at kvinner som tok p-piller ble undersøkt oftere, slik at det var mer sannsynlig at brystkreft ble oppdaget.

Du bør få regelmessige brystundersøkelser av helsepersonell og undersøke dine egne bryster månedlig. Fortell helsepersonell hvis du har en familiehistorie med brystkreft eller hvis du har hatt brystknuter eller et unormalt mammografi. Kvinner som har eller har hatt brystkreft bør ikke bruke p-piller fordi brystkreft vanligvis er en hormonfølsom svulst.

Noen studier har funnet en økning i forekomsten av kreft i livmorhalsen hos kvinner som bruker p-piller. Dette funnet kan imidlertid være relatert til andre faktorer enn bruk av p-piller. Det er ikke tilstrekkelig bevis for å utelukke muligheten for at pillen kan forårsake slike kreftformer.

Å ta kombinasjonspillen gir noen viktige ikke-prevensjonsmessige helsefordeler. Disse inkluderer mindre smertefull menstruasjon, mindre menstruasjonsblodtap og anemi, færre bekkeninfeksjoner og færre kreftformer i eggstokken og livmorslimhinnen.

Sørg for å diskutere enhver medisinsk tilstand du måtte ha med helsepersonell. Din helsepersonell vil ta en medisinsk og familiehistorie før du forskriver p-piller og vil undersøke deg. Fysisk undersøkelse kan utsettes til et annet tidspunkt dersom du ber om det og helsepersonell mener det er hensiktsmessig å utsette den. Du bør undersøkes på nytt minst en gang i året mens du tar p-piller. Det detaljerte pasientinformasjonsheftet gir deg mer informasjon som du bør lese og diskutere med helsepersonell.

Dette produktet (som alle p-piller) er ment å forhindre graviditet. Det beskytter ikke mot overføring av HIV (AIDS) og andre seksuelt overførbare sykdommer som klamydia, genital herpes, kjønnsvorter, gonoré, hepatitt B og syfilis.

DETALJERT PASIENTMERKING

Dette produktet (som alle p-piller) er ment å forhindre graviditet. Orale prevensjonsmidler beskytter ikke mot overføring av HIV (AIDS) og andre seksuelt overførbare sykdommer (kjønnssykdommer) som klamydia, genital herpes, kjønnsvorter, gonoré, hepatitt B og syfilis.

INTRODUKSJON

Enhver kvinne som vurderer å bruke p-piller ("p-pillen" eller "pillen") bør forstå fordelene og risikoene ved å bruke denne formen for prevensjon. Dette pakningsvedlegget vil gi deg mye av informasjonen du trenger for å ta denne avgjørelsen, og vil også hjelpe deg å finne ut om du er i faresonen for å utvikle noen av de alvorlige bivirkningene av pillen. Den vil fortelle deg hvordan du skal ta pillen riktig slik at den blir så effektiv som mulig. Dette pakningsvedlegget er imidlertid ikke en erstatning for en nøye diskusjon mellom deg og helsepersonell. Du bør diskutere informasjonen i dette pakningsvedlegget med ham eller henne, både når du begynner å ta p-piller og under gjenbesøk. Du bør også følge helsepersonells råd med hensyn til regelmessige kontroller mens du går på p-piller.

EFFEKTIVITET AV ORALE PRE-ANSEPTIVA

Orale prevensjonsmidler eller "p-piller" eller "pillen" brukes for å forhindre graviditet og er mer effektive enn de fleste andre ikke-kirurgiske prevensjonsmetoder. Når de tas riktig uten å gå glipp av noen piller, er sjansen for å bli gravid omtrent 1 % per år. Gjennomsnittlig strykprosent er omtrent 5 % per år når kvinner som går glipp av piller er inkludert. Sjansen for å bli gravid øker for hver glemte pille i løpet av menstruasjonssyklusen.

Til sammenligning er gjennomsnittlige feilrater for andre prevensjonsmetoder i løpet av det første bruksåret som følger:

HVEM BØR IKKE TAR ORALE PREVENSIVITETER

Sigarettrøyking øker risikoen for alvorlige bivirkninger på hjertet og blodårene ved bruk av p-piller. Denne risikoen øker med alderen og med mengden røyking (15 eller flere sigaretter per dag har vært assosiert med en betydelig økt risiko) og er ganske markert hos kvinner over 35 år. Kvinner som bruker p-piller bør ikke røyke.

Noen kvinner bør ikke ta p-piller. Du bør ikke ta pillen hvis du har noen av følgende tilstander:

    . Historie med hjerteinfarkt eller hjerneslag . Anamnese med blodpropp i bena (tromboflebitt), lunger (lungeemboli) eller øyne . Historie med blodpropp i de dype venene i bena . Kjent eller mistenkt brystkreft eller kreft i livmorslimhinnen, livmorhalsen eller skjeden eller visse hormonsensitive kreftformer . Leversvulst (godartet eller kreft) . Brystsmerter (angina pectoris) . Uforklarlig vaginal blødning (inntil en diagnose stilles av helsepersonell) . Gulning av det hvite i øynene eller på huden (gulsott) under graviditet eller ved tidligere bruk av p-piller . Kjent eller mistenkt graviditet . Hjerteklaff- eller hjerterytmeforstyrrelser som kan være assosiert med dannelse av blodpropp . Diabetes påvirker sirkulasjonen din . Hodepine med nevrologiske symptomer . Ukontrollert høyt blodtrykk . Aktiv leversykdom med unormale leverfunksjonstester . Allergi eller overfølsomhet overfor noen av komponentene i Lo/Ovral . Behov for operasjon med langvarig sengeleie

Fortell helsepersonell hvis du har noen av disse tilstandene. Helsepersonell kan anbefale en annen prevensjonsmetode.

ANDRE HENSYN FØR DU TAR MUNTLIGE PRE-ANSEPIVA

Fortell helsepersonell dersom du eller et familiemedlem noen gang har hatt:

    . Brystknuter, fibrocystisk sykdom i brystet, en unormal brystrøntgen eller mammografi . Diabetes . Forhøyet kolesterol eller triglyserider . Høyt blodtrykk . En tendens til å danne blodpropp . Migrene eller annen hodepine eller epilepsi . Depresjon . Galleblære-, lever-, hjerte- eller nyresykdom . Historie med sparsomme eller uregelmessige menstruasjoner

Kvinner med noen av disse tilstandene bør sjekkes ofte av helsepersonell hvis de velger å bruke p-piller. Sørg også for å informere helsepersonell dersom du røyker eller bruker medisiner.

RISIKO VED Å TA ORALE PREVENSIVITETER

1. Risiko for å utvikle blodpropp

Blodpropp og blokkering av blodårer er de alvorligste bivirkningene av å ta p-piller og kan forårsake død eller alvorlig funksjonshemming. Spesielt kan en blodpropp i bena forårsake tromboflebitt og en blodpropp som går til lungene kan forårsake en plutselig blokkering av karet som fører blod til lungene. I sjeldne tilfeller oppstår blodpropp i øyets blodårer og kan forårsake blindhet, dobbeltsyn eller nedsatt syn.

Brukere av p-piller har høyere risiko for å utvikle blodpropp sammenlignet med ikke-brukere. Denne risikoen er høyest i løpet av det første året med bruk av p-piller.

Hvis du tar p-piller og trenger elektiv kirurgi, trenger å ligge i sengen for en langvarig sykdom eller skade, eller nylig har født en baby, kan du risikere å utvikle blodpropp. Du bør rådføre deg med helsepersonell om å slutte med p-piller tre til fire uker før operasjonen og ikke ta p-piller i to uker etter operasjonen eller under sengeleie. Du bør heller ikke ta p-piller like etter fødselen av en baby eller en svangerskapsavbrudd i midten av trimesteret. Det anbefales å vente i minst fire uker etter fødselen hvis du ikke ammer. Hvis du ammer, bør du vente til du har avvent barnet ditt før du bruker pillen. (Se også avsnittet om amming i GENERELLE FORHOLDSREGLER. )

2. Hjerteinfarkt og slag

Orale prevensjonsmidler kan øke tendensen til å utvikle slag (stopp eller ruptur av blodkar i hjernen) og angina pectoris og hjerteinfarkt (blokkering av blodkar i hjertet). Enhver av disse tilstandene kan forårsake død eller alvorlig funksjonshemming.

Røyking øker muligheten for hjerteinfarkt og hjerneslag betraktelig. Dessuten øker røyking og bruk av p-piller sjansene for å utvikle og dø av hjertesykdom.

Kvinner med migrene (spesielt migrene/hodepine med nevrologiske symptomer) som tar p-piller kan også ha høyere risiko for hjerneslag.

3. Galleblæresykdom

Brukere av p-piller har sannsynligvis større risiko enn ikke-brukere for å ha galleblæresykdom. Denne risikoen kan være relatert til piller som inneholder høye doser østrogener. Orale prevensjonsmidler kan forverre eksisterende galleblæresykdom eller akselerere utviklingen av galleblæresykdom hos kvinner tidligere uten symptomer.

4. Leversvulster

sjeldne tilfeller kan p-piller forårsake godartede, men farlige levertumorer. Disse godartede levertumorene kan sprekke og forårsake dødelig indre blødning. I tillegg er det funnet en mulig, men ikke sikker sammenheng med p-piller og leverkreft i to studier der noen få kvinner som utviklet disse svært sjeldne kreftformene ble funnet å ha brukt p-piller i lange perioder. Imidlertid er leverkreft ekstremt sjeldne. Sjansen for å utvikle leverkreft ved bruk av p-piller er dermed enda sjeldnere.

5. Kreft i reproduktive organer og bryster

Ulike studier gir motstridende rapporter om sammenhengen mellom brystkreft og bruk av p-piller.

Bruk av orale prevensjonsmidler kan øke sjansen for å få diagnosen brystkreft litt, spesielt hvis du begynte å bruke hormonelle prevensjonsmidler i yngre alder.

Etter at du slutter å bruke hormonelle prevensjonsmidler, begynner sjansene for å få diagnosen brystkreft å gå ned og forsvinne 10 år etter at du har sluttet å bruke p-piller. Det er ikke kjent om denne litt økte risikoen for å få diagnostisert brystkreft er forårsaket av pillen. Det kan være at kvinner som tok p-piller ble undersøkt oftere, slik at det var mer sannsynlig at brystkreft ble oppdaget.

Du bør få regelmessige brystundersøkelser av helsepersonell og undersøke dine egne bryster månedlig. Fortell helsepersonell hvis du har en familiehistorie med brystkreft eller hvis du har hatt brystknuter eller et unormalt mammografi. Kvinner som har eller har hatt brystkreft bør ikke bruke p-piller fordi brystkreft vanligvis er en hormonfølsom svulst.

Noen studier har funnet en økning i forekomsten av kreft i livmorhalsen hos kvinner som bruker p-piller. Dette funnet kan imidlertid være relatert til andre faktorer enn bruk av p-piller. Det er ikke tilstrekkelig bevis for å utelukke muligheten for at pillen kan forårsake slike kreftformer.

6. Lipidmetabolisme og betennelse i bukspyttkjertelen

Hos pasienter med unormale lipidnivåer har det vært rapportert signifikant økning i plasmatriglyserider under østrogenbehandling. Dette har ført til betennelse i bukspyttkjertelen i noen tilfeller.

EStimert RISIKO FOR DØD FRA EN PRØVELSESMÅTE ELLER GRAVIDITET

Alle metoder for prevensjon og graviditet er forbundet med en risiko for å utvikle visse sykdommer som kan føre til funksjonshemming eller død. Et estimat av antall dødsfall knyttet til ulike metoder for prevensjon og graviditet er beregnet og er vist i følgende tabell.

årlig

tabellen ovenfor er risikoen for død fra enhver prevensjonsmetode mindre enn risikoen for fødsel, bortsett fra for p-pillebrukere over 35 år som røyker og pillebrukere over 40 år selv om de ikke røyker . Det kan ses i tabellen at for kvinner i alderen 15 til 39 år var risikoen for død høyest ved graviditet (7 til 26 dødsfall per 100 000 kvinner, avhengig av alder). Blant pillebrukere som ikke røyker, var risikoen for død alltid lavere enn den som er forbundet med graviditet for alle aldersgrupper, bortsett fra kvinner over 40 år, når risikoen øker til 32 dødsfall per 100 000 kvinner, sammenlignet med 28 assosiert med graviditet i den alderen. Men for pillebrukere som røyker og er over 35 år, overstiger det estimerte antallet dødsfall de for andre prevensjonsmetoder. Hvis en kvinne er over 40 år og røyker, er hennes estimerte risiko for død fire ganger høyere (117/100 000 kvinner) enn den estimerte risikoen forbundet med graviditet (28/100 000 kvinner) i den aldersgruppen.

Forslaget om at kvinner over 40 som ikke røyker ikke bør ta p-piller er basert på informasjon fra eldre høydose-piller. En rådgivende komité i FDA diskuterte dette spørsmålet i 1989 og anbefalte at fordelene ved bruk av oral prevensjon av friske, røykfrie kvinner over 40 år kan oppveie de mulige risikoene. Eldre kvinner, som alle kvinner som tar p-piller, bør ta p-piller som inneholder minst mulig østrogen og gestagen som er forenlig med den enkelte pasients behov.

ADVARSELSSIGNAL

Hvis noen av disse bivirkningene oppstår mens du tar p-piller, ring din helsepersonell umiddelbart:

    . Kraftige brystsmerter, hoste av blod eller plutselig kortpustethet (som indikerer en mulig blodpropp i lungen) . Smerter i leggen (indikerer en mulig blodpropp i benet) . Knusende brystsmerter eller tyngde i brystet (indikerer et mulig hjerteinfarkt) . Plutselig kraftig hodepine eller oppkast, svimmelhet eller besvimelse, synsforstyrrelser eller taleforstyrrelser, svakhet eller nummenhet i en arm eller et ben (som indikerer et mulig slag) . Plutselig delvis eller fullstendig synstap (som indikerer en mulig blodpropp i øyet) . Brystklumper (indikerer mulig brystkreft eller fibrocystisk sykdom i brystet; spør helsepersonell om å vise deg hvordan du undersøker brystene dine) . Alvorlig smerte eller ømhet i mageområdet (som indikerer en mulig sprukket levertumor) . Vanskeligheter med å sove, svakhet, mangel på energi, tretthet eller endring i humør (muligens tyder på alvorlig depresjon) . Gulsott eller gulfarging av hud eller øyeepler, ofte ledsaget av feber, tretthet, tap av appetitt, mørkfarget urin eller lyse avføringer (som indikerer mulige leverproblemer)

BIVIRKNINGER AV ORALE PREVENSIVITETER

1. Uregelmessig vaginal blødning

Uregelmessige vaginale blødninger eller flekker kan oppstå mens du tar pillene. Uregelmessige blødninger kan variere fra lett flekker mellom menstruasjoner til gjennombruddsblødninger som er en flyt omtrent som en vanlig menstruasjon. Uregelmessige blødninger oppstår oftest i løpet av de første månedene av bruk av p-piller, men kan også oppstå etter at du har tatt p-piller en stund. Slike blødninger kan være forbigående og indikerer vanligvis ikke noen alvorlige problemer. Det er viktig å fortsette å ta pillene dine etter planen. Hvis blødningen oppstår i mer enn én syklus eller varer i mer enn noen få dager, snakk med helsepersonell.

2. Kontaktlinser

Hvis du bruker kontaktlinser og merker en endring i synet eller manglende evne til å bruke linsene, kontakt helsepersonell.

3. Væskeretensjon

Orale prevensjonsmidler kan forårsake ødem (væskeretensjon) med hevelse i fingrene eller anklene og kan øke blodtrykket. Hvis du opplever væskeretensjon, kontakt helsepersonell.

4. Melasma

En flekkete mørkfarging av huden er mulig, spesielt i ansiktet.

5. Andre bivirkninger

Andre bivirkninger kan inkludere kvalme, ømhet i brystene, endring i appetitt, hodepine, nervøsitet, depresjon, svimmelhet, tap av hår i hodebunnen, utslett, vaginale infeksjoner, betennelse i bukspyttkjertelen og allergiske reaksjoner.

Hvis noen av disse bivirkningene plager deg, ring din helsepersonell.

GENERELLE FORHOLDSREGLER

1. Utelatte menstruasjoner og bruk av p-piller før eller under tidlig graviditet

Det kan være tider når du kanskje ikke menstruerer regelmessig etter at du har fullført en syklus med piller. Hvis du har tatt pillene regelmessig og går glipp av en menstruasjon, fortsett å ta pillene til neste syklus, men sørg for å informere helsepersonell. Hvis du ikke har tatt pillene daglig som instruert og gikk glipp av en menstruasjon, eller hvis du gikk glipp av to menstruasjoner på rad, kan du være gravid. Sjekk med helsepersonell umiddelbart for å finne ut om du er gravid. Slutt å ta p-piller hvis graviditet er bekreftet.

Det er ingen avgjørende bevis for at bruk av p-piller er assosiert med en økning i fødselsdefekter når det tas utilsiktet tidlig i svangerskapet. Tidligere har noen få studier rapportert at p-piller kan være assosiert med fødselsskader, men disse funnene har ikke blitt bekreftet i nyere studier. P-piller bør likevel ikke brukes under graviditet. Du bør sjekke med helsepersonell om risikoen for det ufødte barnet av medisiner tatt under graviditet.

2. Mens du ammer

Hvis du ammer, ta kontakt med helsepersonell før du begynner med p-piller. Noe av stoffet vil bli gitt videre til barnet i melken. Noen få bivirkninger på barnet er rapportert, inkludert gulfarging av huden (gulsott) og brystforstørrelse. I tillegg kan orale prevensjonsmidler redusere mengden og kvaliteten på melken din. Hvis mulig, ikke bruk p-piller mens du ammer. Du bør bruke en annen prevensjonsmetode siden amming kun gir delvis beskyttelse mot å bli gravid, og denne delvise beskyttelsen avtar betydelig ettersom du ammer over lengre tid. Du bør vurdere å starte p-piller først etter at du har avvent barnet ditt helt.

3. Laboratorietester

Hvis du er planlagt for noen laboratorietester, fortell helsepersonell at du tar p-piller. Enkelte blodprøver kan påvirkes av p-piller.

4. Legemiddelinteraksjoner

Visse legemidler kan samhandle med p-piller for å gjøre dem mindre effektive for å forhindre graviditet eller forårsake en økning i gjennombruddsblødninger. Slike legemidler inkluderer rifampin, legemidler som brukes mot epilepsi som barbiturater (for eksempel fenobarbital) og fenytoin (DilantinR er ett merke av dette legemidlet), primidon (MysolineR), topiramat (TopamaxR), karbamazepin (Tegretol er ett merke av dette legemidlet) . Johannesurt (Hypericum perforatum). Det kan også hende du må bruke en ikke-hormonell prevensjonsmetode (som kondomer og/eller sæddrepende middel) under enhver syklus der du tar medikamenter som kan gjøre orale prevensjonsmidler mindre effektive.

Du kan ha høyere risiko for en bestemt type leverdysfunksjon hvis du tar troleandomycin og p-piller samtidig.

Sørg for å fortelle helsepersonell om du tar eller begynner å ta andre medisiner, inkludert reseptfrie produkter eller urteprodukter mens du tar p-piller.

5. Seksuelt overførbare sykdommer

Dette produktet (som alle p-piller) er ment å forhindre graviditet. Det beskytter ikke mot overføring av HIV (AIDS) og andre seksuelt overførbare sykdommer som klamydia, genital herpes, kjønnsvorter, gonoré, hepatitt B og syfilis.

HVORDAN DU TAR PILLEN

VIKTIGE PUNKTER Å HUSK

FØR DU BEGYNNER Å TA PILLENE DINE:

1. HUSK Å LESE DISSE INstruksjonene:

Før du begynner å ta pillene.

Og når som helst er du usikker på hva du skal gjøre.

2. DEN RIKTIGE MÅTEN Å TA PILLEN ER Å TA EN PILLE HVER DAG SAMTIDIG.

Hvis du savner piller kan du bli gravid. Dette inkluderer å starte pakken sent. Jo flere piller du går glipp av, jo større sannsynlighet er det for at du blir gravid.

3. MANGE KVINNER HAR FLEKKER ELLER LETT BlØDNING, ELLER KAN FØLE SEG KUL I MAGEN UNDER DE FØRSTE 1-3 PILLEPAKKENE.

Hvis du føler deg dårlig i magen, ikke slutt å ta p-piller. Problemet vil vanligvis forsvinne. Hvis det ikke går over, sjekk med helsepersonell.

4. MANGLENDE PILLER KAN OGSÅ FORÅRSAKE FLEKKER ELLER LETT BlØDNING, selv når du tar igjen disse glemte pillene.

De dagene du tar 2 piller for å gjøre opp for tapte piller, kan du også føle deg litt dårlig i magen.

5. HVIS DU HAR BREKNINGER (innen 4 timer etter at du har tatt p-piller), bør du følge instruksjonene for HVA DU GJØR HVIS DU GJELDER PILLER. HVIS DU HAR DIARÉ, eller HVIS DU TAR NOEN MEDISINNER, inkludert noen antibiotika, kan det hende at pillene dine ikke fungerer like bra. Bruk en ikke-hormonell reservemetode (som kondomer og/eller sæddrepende middel) til du sjekker med helsepersonell.

6. HVIS DU HAR PROBLEM MED Å HUSK Å TAR PILLEN, snakk med helsepersonell om hvordan du kan gjøre det lettere å ta p-piller eller om å bruke en annen prevensjonsmetode.

7. HVIS DU HAR SPØRSMÅL ELLER ER USIKKER PÅ INFORMASJONEN I DETTE VEDLEGGET, ring din helsepersonell.

LO/OVRAL® OG LO/OVRAL®-28 (norgestrel og etinyløstradioltabletter)

FØR DU BEGYNNER Å TA PILLENE DINE

1. BESTEM HVILKEN TID PÅ DAGEN DU VIL TA PILLEN DIN.

Det er viktig å ta det til omtrent samme tid hver dag.

2. SE PÅ PILLEPAKKEN DIN FOR Å SE OM DEN HAR 21 ELLER 28 PILLER:

Pakken med 21 piller har 21 "aktive" hvite piller (med hormoner) å ta i 3 uker, etterfulgt av 1 uke uten piller.

Pakken med 28 piller har 21 "aktive" hvite piller (med hormoner) å ta i 3 uker, etterfulgt av 1 uke med rosa påminnelsespiller (uten hormoner).

3. FINN OGSÅ:

1) hvor på pakningen for å begynne å ta piller, og

2) i hvilken rekkefølge du skal ta pillene (følg pilene).

Pill pack - illustration

4. PASS PÅ AT DU HAR KLAR TIL ALLE TID:

EN ANNEN SLAG FOR PREVENSJON (som kondomer og/eller sæddrepende midler) å bruke som reserve i tilfelle du går glipp av piller.

EN EKSTRA, FULL PILLEPAKKE.

NÅR SKAL DU STARTE DEN FØRSTE PILLEPAKKEN

For 21-dagers pillepakken har du to valg av hvilken dag du skal begynne å ta den første pakken med piller. (Se DAG 1 STARTER eller SØNDAG START veibeskrivelse nedenfor. ) Bestem med helsepersonell hvilken dag som er den beste for deg. 28-dagers pillepakken har kun plass til en SØNDAG START. Velg en tid på dagen for begge pillepakkene som er lett å huske.

DAG 1 START:

Disse instruksjonene er kun for 21-dagers pillepakken. 28-dagers pillepakken har ikke plass til en DAG 1 STARTER doseringsregime.

1. Ta den første "aktive" hvite pillen i den første pakningen i løpet av de første 24 timene av mensen.

2. Du trenger ikke å bruke en ikke-hormonell reserveprevensjonsmetode, siden du begynner med p-piller i begynnelsen av mensen.

SØNDAG START:

Disse instruksjonene er for enten 21-dagers eller 28-dagers pillepakning.

1. Ta den første "aktive" hvite pillen i den første pakningen søndagen etter at mensen har startet, selv om du fortsatt blør. Hvis mensen begynner på søndag, start pakken samme dag.

2. Bruk en ikke-hormonell prevensjonsmetode (som kondomer og/eller sæddrepende middel) som reservemetode hvis du har sex når som helst fra søndagen du starter din første pakke til neste søndag (7 dager).

HVA SKAL GJØRES I MÅNEDEN

1. TA EN PILLE SAMTIDIG HVER DAG TIL PAKKEN ER TOM.

Ikke hopp over piller selv om du har flekker eller blødninger mellom månedlige menstruasjoner eller føler deg dårlig i magen (kvalme).

Ikke hopp over piller selv om du ikke har sex så ofte.

2. NÅR DU ER FERDIG MED EN PAKKE ELLER BYTTER DITT PILLEMERKE:

21 piller: Vent 7 dager med å starte neste pakke. Du vil sannsynligvis ha mensen i løpet av den uken. Pass på at det ikke går mer enn 7 dager mellom 21-dagers pakker.

28 piller: Start neste pakke dagen etter din siste "påminnelse"-pille. Ikke vent noen dager mellom pakkene.

HVA SKAL DU GJØRE HVIS DU SEGNER PILLER

Pillen er kanskje ikke like effektiv hvis du savner hvite "aktive" piller, og spesielt hvis du savner de første eller de siste hvite "aktive" pillene i en pakke.

Hvis du MISS 1 hvit "aktiv" pille:

1. Ta det så snart du husker det. Ta neste pille til vanlig tid. Dette betyr at du kan ta 2 piller på 1 dag.

2. Du KAN BLI GRAVID hvis du har sex i løpet av de 7 dagene etter at du gikk glipp av p-piller. Du MÅ bruke en ikke-hormonell prevensjonsmetode (som kondomer og/eller sæddrepende middel) som en sikkerhetskopi for disse 7 dagene.

Hvis du MISS 2 hvite "aktive" piller på rad i UKE 1 ELLER UKE 2 av pakken din:

1. Ta 2 piller den dagen du husker det og 2 piller dagen etter.

2. Ta deretter 1 pille om dagen til du er ferdig med pakken.

3. Du KAN BLI GRAVID hvis du har sex i løpet av de 7 dagene etter at du gikk glipp av p-piller. Du MÅ bruke en ikke-hormonell prevensjonsmetode (som kondomer og/eller sæddrepende middel) som en sikkerhetskopi for disse 7 dagene.

Hvis du MISS 2 hvite "aktive" piller på rad i 3. UKE:

De Dag 1 Starter instruksjonene er kun for 21-dagers pillepakken. 28-dagers pillepakken passer ikke til et DAG 1 START-doseregime. De Søndag starter instruksjonene er for enten 21-dagers eller 28-dagers pillepakning.

1. Hvis du er en dag 1-begynner:

KAST UT resten av pillepakken og start en ny pakke samme dag.

Hvis du er en søndagsstarter:

Fortsett å ta 1 pille hver dag til søndag.

På søndag, KAST UT resten av pakken og start en ny pakke med piller samme dag.

2. Du har kanskje ikke mensen denne måneden, men dette er forventet. Men hvis du mangler mensen 2 måneder på rad, ring helsepersonell fordi du kan være gravid.

3. Du KAN BLI GRAVID hvis du har sex i løpet av de 7 dagene etter at du gikk glipp av p-piller. Du MÅ bruke en ikke-hormonell prevensjonsmetode (som kondomer og/eller sæddrepende middel) som en sikkerhetskopi for disse 7 dagene.

Hvis du savner 3 ELLER FLERE hvite "aktive" piller på rad (i løpet av de første 3 ukene):

De Dag 1 Starter instruksjonene er kun for 21-dagers pillepakken. 28-dagers pillepakken har ikke plass til en DAG 1 STARTER doseringsregime. De Søndag starter instruksjonene er for enten 21-dagers eller 28-dagers pillepakning.

1 Hvis du er en dag 1-begynner:

KAST UT resten av pillepakken og start en ny pakke samme dag.

Hvis du er en søndagsstarter:

Fortsett å ta 1 pille hver dag til søndag.

På søndag, KAST UT resten av pakken og start en ny pakke med piller samme dag.

2. Du har kanskje ikke mensen denne måneden, men dette er forventet. Men hvis du mangler mensen 2 måneder på rad, ring helsepersonell fordi du kan være gravid.

3. Du KAN BLI GRAVID hvis du har sex i løpet av de 7 dagene etter at du gikk glipp av p-piller. Du MÅ bruke en ikke-hormonell prevensjonsmetode (som kondomer og/eller sæddrepende middel) som en sikkerhetskopi for disse 7 dagene.

EN PÅMINNELSE FOR DE PÅ 28-DAGERS PAKKER

Hvis du glemmer noen av de 7 rosa "påminnelse"-pillene i uke 4:

KAST pillene du gikk glipp av.

Fortsett å ta 1 pille hver dag til pakken er tom.

Du trenger ikke en reserve ikke-hormonell prevensjonsmetode hvis du starter neste pakke i tide.

ENDELIG, HVIS DU FORTSATT IKKE ER SIKKER HVA DU SKAL GJØRE MED PILLENE DU HAR GRUPPET

Bruk en BACK-UP IKKE-HORMONAL PRØVELSESMETODE når du har sex.

FORTSETT Å TA EN PILLE HVER DAG til du kan nå helsepersonell.

GRAVIDITET PÅ GRUND AV PILLEFEIL

Forekomsten av pillesvikt som resulterer i graviditet er omtrent 1 % hvis det tas hver dag som anvist, men den gjennomsnittlige feilraten er omtrent 5 %, inkludert kvinner som ikke alltid tar pillen nøyaktig som anvist uten å gå glipp av noen piller. Hvis du blir gravid, er risikoen for fosteret minimal, men du bør slutte å ta pillene og diskutere graviditeten med helsepersonell.

GRAVIDITET ETTER PILLE SLUTTET

Det kan være en viss forsinkelse i å bli gravid etter at du slutter å bruke p-piller, spesielt hvis du hadde uregelmessige menstruasjonssykluser før du brukte p-piller. Det kan være lurt å utsette befruktningen til du begynner å menstruere regelmessig når du har sluttet å ta p-piller og ønsker å bli gravid.

Det ser ikke ut til å være noen økning i fødselsskader hos nyfødte babyer når graviditet inntreffer like etter at p-piller er sluttet.

Hvis du ikke ønsker å bli gravid, bør du bruke en annen prevensjonsmetode umiddelbart etter at du har sluttet med p-piller.

OVERDOSERING

Overdosering kan forårsake kvalme, oppkast og tretthet/døsighet. Abstinensblødning kan

forekommer hos kvinner. Ved overdosering, kontakt helsepersonell eller apotek.

ANNEN INFORMASJON

Din helsepersonell vil ta en medisinsk og familiehistorie før du forskriver p-piller og vil undersøke deg. Fysisk undersøkelse kan utsettes til et annet tidspunkt dersom du ber om det og helsepersonell mener det er hensiktsmessig å utsette den. Du bør undersøkes på nytt minst en gang i året. Sørg for å informere helsepersonell dersom det er en familiehistorie om noen av tilstandene som er oppført tidligere i dette pakningsvedlegget. Sørg for å holde alle avtaler med helsepersonell, fordi dette er en tid for å finne ut om det er tidlige tegn på bivirkninger ved bruk av oral prevensjon.

Ikke bruk stoffet for andre tilstander enn den det ble foreskrevet for. Dette stoffet er foreskrevet spesielt for deg; ikke gi det til andre som kanskje vil ha p-piller.

HELSEFORDELER FRA ORALE PREVENSIVITETER

I tillegg til å forhindre graviditet, kan bruk av p-piller gi visse fordeler.

De er:

    . Menstruasjonssykluser kan bli mer regelmessige. . Blodstrømmen under menstruasjonen kan være lettere, og mindre jern kan gå tapt. Derfor er det mindre sannsynlig at anemi på grunn av jernmangel oppstår. . Smerter eller andre symptomer under menstruasjon kan forekomme sjeldnere. . Ovariecyster kan forekomme sjeldnere. . Ektopisk (tubal) graviditet kan forekomme sjeldnere. . Ikke-kreftfremkallende cyster eller klumper i brystet kan forekomme sjeldnere. . Akutt bekkenbetennelse kan forekomme sjeldnere. . Bruk av oral prevensjon kan gi en viss beskyttelse mot utvikling av to former for kreft: kreft i eggstokkene og kreft i livmorslimhinnen.

Hvis du vil ha mer informasjon om p-piller, spør helsepersonell eller apotek. De har en mer teknisk brosjyre kalt Professional Labeling som du kanskje ønsker å lese.